Nyheter

Med en auktoriserad redovisningskonsult får du strategisk rådgivning och ett bollplank som är värd varje krona

2020 gjorde företaget Visma en stor enkät bland små företag. Rapporten bygger på svar från 237 företag med mellan 10 och 49 anställda. Enkäten visar att 66 procent vill ha tätare kontakt med sin redovisningsbyrå. 67 procent vill även få tätare uppdate­ringar om allt som rör deras ekonomi.

Resultatet i Vismas undersök­ning sammanfaller med vad de nöjda kunderna berättar i intervjuer. Närvaro och engagemang skapar överblick och trygghet, och det gör kunderna nöjda.

En siffra i rapporten sticker ut. 78 procent av småföretagarna vill fokusera på nutid och framtid i mötet med sin redovisningsbyrå.

Dagens redovisningskonsult är en strategisk rådgivare och ett bollplank för kunderna, vilket ligger i linje med att kunderna vill prata framtid. Dagens auktoriserade redovisningskonsult hjälper företagaren med hela eller delar av företa­gets ekonomifunktion.

Det frigör tid att lägga på det hen är bäst på. Att driva och utveckla sitt företag. Så anlita en auktoriserad redovisningskonsult el­ler en redovisningskonsult som arbetar på en byrå som är ansluten till SRF eller FAR. Det innebär en extra kvali­tetsstämpel.

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.