Pressmeddelande

Sund Affärsbyrå erbjuder rekonstruktion som lösning för bolag som drabbats av Coronapandemins framfart

Många företag har drabbats hårt av pandemins påverkan, inte minst här i Sverige. Det finns givetvis även många andra anledningar till att bolag kommer på obestånd. Vi på Sund Affärsbyrå kan bistå er som drabbats att genomföra en rekonstruktion och på så sätt undvika att sätta bolaget i konkurs. Vissa ägare vars företag som försätts i konkurs känner inte till att man kan rekonstruera bolaget. Det är en lösning som allt fler drabbade bolag borde upptäcka säger Peter Rangemo, skattekonsult. Han är rekonstruktör och råder fler att upptäcka fördelarna med denna möjlighet och uppmanar ägarna att se över sin potential att kunna göra en rekonstruktion. Det är tingsrätten som slutligen bedömer och beslutar om rekonstruktion.

Vi hjälper företag på obestånd, fortsätter Peter, och beskriver att de, i rollen som rekonstruktör, tillsammans med företagaren gör en konsekvensanalys. Då går man igenom företagarens affärsplan och bolagets företagsekonomiska ställning vilket tydliggör utsikterna för fortsatt verksamhet. Rekonstruktören hjälper sedan företagaren vidare genom processen som möjliggör för företaget att starta om på nytt.

Rekonstruktion innebär att verksamheten fryses för bolag på obestånd, även om konkursanmälan är gjord så kan man ansöka om rekonstruktion. Den ger tid att avyttra tillgångar för att betala skulderna. En fördel med denna lösning är att ingen fordringsägare har företräde att kräva in sina pengar före någon annan. Det är rekonstruktören och företagaren som äger bolaget som för dialog med fordringsägarna. De ser gemensamt över tillgångarna som återstår i bolaget och ger förslag på hur de ska fördelas till fordringsägarna. Ibland ingår ett offentligt ackord som innebär att fordringsägarna får avstå en del av sina fordringar. Det är brukligt att detta tillvägagångsätt faller väl ut. Sund Affärsbyrå har bred och lång erfarenhet av rekonstruktioner så kontakta oss gärna, avslutar Peter Rangemo.

Läs fler av våra pressmeddelanden…»

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.