Sekretess

En självklar del i vårt dagliga arbete.

Sekretessinformation

För oss likaväl som för våra kunder är sekretessen en självklar del i vårt dagliga arbete.

Lika viktigt som att utföra våra dagliga kunduppdrag med hänsyn till tystnadsplikt, lika viktigt är det att vi har full sekretess kring deras hantering och innehåll. Vid frågor som berör behandlingen av kontaktuppgifter hos Sund Affärsbyrå kontakta oss på info@sundaffarsbyra.se alternativt ring oss på: 08-5600 5600.