Aktuellt

Skatteverket fortsätter att granska riskbranscher

Skatteverket granskar varje år olika typer av företag i arbetet mot bland annat ekonomisk brottslighet, osund konkurrens och svart arbetskraft. Nu presenterar myndigheten granskningar av företag i riskbranscher såsom byggföretag, restauranger och fordonsservice. Gemensamt för dessa typer av företag är att de omfattas av krav på kassaregister och personalliggare.

Uppföljning av byggföretagen i Stockholm

Skatteverket har tidigare kontrollerat byggarbetsplatser i Stockholmsområdet – Vid ungefär samma tidpunkt förra året fanns brister i en dryg tredjedel av kontrollerna. I år har den andelen sjunkit, men endast marginellt. I den grupp där brister fanns förra året var det fortfarande felaktigheter i kontrollerna till 15 procent.

Bristerna beror främst på att personalen inte funnits inskriven i personalliggaren, liggaren hölls inte tillgänglig för kontroll eller att det helt saknades personalliggare.

I övriga landet bedöms bristerna finnas i ungefär 17 procent av fallen – och i Stockholm alltså knappa 30 procent.

Restaurangbranschen har brister

Skatteverket har också utfört kontroller på drygt 100 restauranger i Jönköping och Södertälje. Av dessa restauranger har samma andel (en tredjedel) brister i sin verksamhet. Oregistrerad försäljning och personal som saknas i personalliggaren utgör den största delen.

Däckbytarföretag kommer att granskas under hösten

Skatteverket meddelar också att de kommer att granska däckbytarföretag över hela landet när nu vintersäsongen tar vid och fordonsservice efterfrågas. Även detta är en bransch som inspekterats tidigare – och då hade 40 procent av företagen brister.

Alla företag som bedriver verksamhet inom fordonsservice omfattas av personalliggare och kassaregister – och det är främst detta som nu ska ges ytterligare tillsyn.

Skatteverket menar också att det är vanligt att tillfälliga däckstationer dyker upp i takt med däckbytessäsongen vilket innebär ökade risker.

Skatteverket

Redaktion: Björn Lundén AB