Aktuellt

Sommarfest och sommargåva

Sommarfest
Inför sommaren brukar många företag bjuda de anställda på en sommarfest. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs under begreppet personalfest.

Representationsmåltider är inte avdragsgilla. Momsen kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid.

Däremot är enklare förtäring och förfriskningar avdragsgilla med 60 kr + moms per person

Kringkostnader vid personalfester är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är helt avdragsgilla.

Personalfest på annan ort
Resa och logi i samband med personalfest på annan ort är skattefri för den anställde och dennes familj. Det gäller under förutsättning att det är fråga om maximalt en övernattning och att arrangemanget ryms inom begreppet personalvård.

Högst två personalfester per år
Högst två personalfester per år är avdragsgilla. Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra osv inte blir avdragsgilla. Någon förmånsbeskattning blir det normalt ändå inte för personalen.

Påkostade personalfester anses oftast ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och är därför inte avdragsgilla för företaget. Var gränsen går mellan personalvård och personlig gästfrihet är svårt att säga. En alltför påkostad personalfest kan alltså innebära att företaget inte får dra av något alls.

Sommargåva
Gåvor från arbetsgivaren till anställda är normalt skattepliktiga förutom när det gäller julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Om arbetsgivaren ger sina anställda en sommargåva blir det alltså en skattepliktig förmån för de anställda som de ska beskattas för. Företaget ska därmed betala arbetsgivaravgifter på förmånsbeloppet och hela kostnaden är avdragsgill som lönekostnad. Momsen får inte lyftas.

Redaktion: Björn Lundén AB