Branschnyheter

Ett deklarationsdatum oavsett om digitalt eller papper

Skatteverket har fattat ett beslut om att alla Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 kan lämnas vid samma datum oavsett om de lämnas digitalt eller på papper.

Samma deklarationsdag

Juridiska personer som lämnar inkomstdeklarationen elektroniskt har enligt dagens regler en månad extra på sig att lämna in inkomstdeklarationen. Skatteverket har beslutat att ett inlämningsdatum ska gälla för juridiska personer oavsett om deklarationen lämnas in digitalt eller på papper. Så oavsett hur inkomstdeklarationerna 2, 3 och 4 lämnas in så är det samma datum som gäller och då det senare datumet.

Bakgrunden till beslutet är att Skatteverket inte erbjuder en komplett digital tjänst för INK3 och INK4 (huvudblanketterna måste lämnas in på papper). Blankett INK2 kan man i och för sig lämna in helt digitalt men det förutsätter att man har ett deklarationsprogram.

Datum för inlämning

Första gången dessa ändringar ska tillämpas är följande:

  • INK3 och INK4: Bokslutsdatum januari–april 2022, deklarationsdatum 1 december 2022.
  • INK2: Bokslutsdatum juli–augusti 2022, deklarationsdatum 3 april 2023.

Om deklarationen lämnas för sent så kan man få betala en förseningsavgift. Följande förseningsavgifter tas ut om deklarationen lämnas för sent (sammanlagda belopp):

Deklaration lämnad efter 

Aktiebolag 

Övriga

deklarationsdatum 

 6 250 kr

 1 250 kr

3 månader

12 500 kr

2 500 kr

5 månader

18 750 kr

3 750 kr

När det gäller den första förseningsavgiften så utgår ingen förseningsavgift, även om deklarationen lämnas på papper det senare deklarationsdatumet enligt de nya reglerna. Om deklarationen lämnas efter det senare datumet, kan det bli aktuellt att påföra en första föreningsavgift. För den andra och tredje förseningsavgiften räknas tiden alltid från ordinare sista dag för inlämning av inkomstdeklarationen på papper. Detta gäller även om deklarationen lämnas elektroniskt eller om inlämningsdatumet flyttats fram till närmast följande arbetsdag på grund av att inlämningsdagen är en lördag, söndag eller annan allmän helgdag

Ett aktiebolag har bokslutsdatum 220830. Deklarationen ska vara inlämnad senast 3 april 2023 (oavsett om det är digitalt eller på papper). Lämnas deklarationen in efter 3 april så blir förseningsavgiften 6 250 kr. Lämnas deklarationen in efter 1 juni blir förseningsavgiften 12 500 kr och lämnas den in efter 1 augusti så blir avgiften 18 750 kr.

Redaktion: Björn Lundén AB