Branschnyheter

Experterna svarar: Slipper vi förhandla?

Om vi vill säga upp någon på grund av arbetsbrist och inte har kollektivavtal, måste vi förhandla med något fackförbund? Så här svarar Resultats experter.

Vi har inget kollektivavtal på arbetsplatsen. Det betyder väl att vi inte behöver förhandla med något fackförbund för det fall vi vill säga upp någon på grund av arbetsbrist?

En arbetsgivare som inte har kollektivavtal är skyldig att i fråga som särskilt angår arbets- eller anställningsförhållandena för en viss arbetstagare förhandla med den fackliga organisation som arbetstagaren är medlem i. En arbetsbristsituation är en sådan typisk situation som arbetsgivaren är skyldig att förhandla med eventuella fackliga organisationer representerade på arbetsplatsen genom att anställda är medlemmar i organisationen.

Denna förhandlingsskyldighet gäller även om den anställde ställer sig positiv till förändringen. Arbetsgivare som inte är bundna av något kollektivavtal är skyldiga att förhandla med alla fackliga organisationer som har medlemmar som berörs när det gäller frågor som rör till exempel uppsägning på grund av arbetsbrist. Förhandlingsskyldigheten är således inte kopplad till existensen av kollektivavtal eller inte.

Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert