Branschnyheter

Företag får länge tid på sig att betala tillbaka skatten

Många företag som fått skjuta upp skatten skulle börjat betala tillbaka nästa vår. Nu meddelar regeringen att den vill se en förlängd återbetalningstid och avbetalningsplaner för skatteanstånden.

Anstånd med skatten har varit en av de åtgärder som riksdagen infört under pandemin. Hittills har Skatteverket beviljat anstånd med inbetalning av skatt och moms för cirka 51 000 företag, till en summa av totalt 54,2 miljarder kronor.

Enligt ett pressmeddelande från regeringen har 24,1 miljarder redan betalats tillbaka och kvarstår gör alltså 30 miljarder. Pengar som många företag skulle betalat tillbaka till våren, i månadsskiftet mars-april.

Nu vill regeringen förlänga anståndstiden med maximalt 15 månader och samtidigt införa en avbetalningsplan för företagen. Tanken är att företagen som fått anstånd ska få mer tid på sig att komma tillbaka till normal lönsamhet innan skatterna och avgifterna betalas tillbaka till staten.

Regeringen kommer att presentera ett förslag till riksdagen under hösten, men meningen är att åtgärderna ska träda i kraft 7 mars 2022.

− Det här ger den ekonomiska återhämtningen i landet mer tid, men förslaget är också välkommet för rådgivare och deras kunder. Nu får vi se hur läget är när denna tidsfrist börjar löpa ut, om förslaget antas så som det presenteras, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Charlotta Marténg

Läs mer: Regeringens promemoria En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/09/en-ytterligare-forlangning-av-anstandstiden-for-att-mojliggora-avbetalning-av-tillfalliga-anstand/