Branschnyheter

”Förlängda anstånd viktig fråga för återstarten av Sverige”

Förlängd återbetalningstid och avbetalningsplaner för skatteanstånden är en högst aktuell fråga för Sveriges företagare. Finns behov bör anståndet bli längre än de maximalt 15 månader som aviserats, menar Hans Peter Larsson, skatteansvarig FAR.

Många företag som fått skjuta upp skatten skulle börjat betala tillbaka nästa vår. Nu vill regeringen förlänga anståndstiden med högst 15 månader och samtidigt införa en avbetalningsplan för företagen, något Resultat skrivit om här: Företag får länge tid på sig att betala tillbaka skatten (tidningenresultat.se)

FAR har i dagarna tillstyrkt förslaget med tillägget att Finansdepartementet bör ha en förberedelse för en ytterligare förlängning av anståndet om det, mot bakgrund av den framtida utvecklingen av covid-19, skulle visa sig finnas behov av det.

− Frågan är viktig för återstarten av Sverige! säger Hans Peter Larsson, och fortsätter:

− Företag som vill och behöver utnyttja denna möjlighet bör göra en kassaflödesanalys utifrån de skatter man fått anstånd med, och som förfaller till betalning. Man bör då inte räkna med en förlängning utöver 15 månader, även om FAR löpande fortsätter att bevaka frågan och kommer att söka få till stånd en sådan, om det visar sig finnas ett behov.

Åtgärderna föreslås träda i kraft 7 mars 2022.

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs mer: Regeringens promemoria En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd