Branschnyheter

Hög tid stämma av lön i fåmansbolag

Har du stämt av om du har tagit ut rätt lön som ägare i fåmansbolag? I så fall är det hög tid. En god idé är att göra det innan det är dags för decemberlönen, rekommenderar Anders Månsson, senior advisor på Månsson Family Office.

– För fåmansföretagarna är det viktigt att stämma av att man som ägare har tagit rätt lön för att få räkna sitt gränsbelopp baserat på lönesummeregeln, om man tillämpar den.

Det säger Anders Månsson som fram till nyligen arbetade som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC. Tidigare har han också arbetat som skatteintendent på Skatteverket.

På ett mer övergripande plan är det viktigt att hålla koll på vad som kan komma ut av den senaste tidens utspel kring behov av ändrade 3:12-regler, alltså reglerna om beskattning av ägare i fåmansbolag.

I september gick regeringen vidare till lagrådet med ett förslag om att komplettera 3:12-reglerna. Regeringens syfte är att förtydliga rättsläget och därmed förhindra att reglerna kringgås med hjälp av ägarstiftelser. Men många befarar sämre 3:12-regler.

 – Personligen tror jag det finns en risk för försämrade regler, från företagens synpunkt, säger Anders Månsson.

 Han vill också råda ägare i fåmansföretag att vara uppmärksamma på pandemins effekter.

 – Se upp så att löneuttag och eventuella utdelningar inte ger oväntade negativa effekter på erhållna covidstöd.

 

 Anders Månsson pekar på ett par fallgropar som ägare av fåmansbolag bör se upp med.

 • Att missa att ta ut rätt lön är en klassisk fallgrop, där skillnaden kan bli riktigt stor om det vill sig illa.
 • En annan fallgrop är att man kanske utgår från en allmän uppfattning om att vi har väldigt ogynnsamma skatteregler och att det därför inte finns anledning att lägga tid och resurser på att planera exempelvis en försäljning eller ett generationsskifte.

– Där pratar jag såklart delvis i egen sak men jag tycker generellt att skattereglerna ofta erbjuder ganska hyggliga lösningar i dessa sammanhang, säger Anders Månsson.

 

Han har också tips för ägare och delägare i fåmansföretag.

 • Ibland är det bra att våga lyfta blicken och ägna sig lite mer åt de ägarstrategiska frågorna konkret och strukturerat. Var ska vi vara om ett, tre och fem år? Och hur ska vi ta oss dit?

– Ibland kan jag uppleva att ägarna prioriterar sig själva sist faktiskt. Varför inte ha en ägarstrategi där man dokumenterar de viktiga frågorna ur ett ägarperspektiv och där man beskriver hur dessa ska hanteras? Det blir också ett utmärkt underlag att följa upp och att eventuellt vidta åtgärder utifrån.

 

Vad är viktigt att tänka på när det är aktuellt att ta in en ny delägare i ett fåmansbolag?

– Värderingsfrågan är självklart viktig. Då ska man se till att man inte utsätter bolaget och den tilltänkte nya delägaren för en skatterisk.

– Det är också viktigt att ta fram ett kompanjonavtal som reglerar hur man ska äga och driva bolaget, och inte minst vad som ska ske om man kommer fram till att man inte längre ska driva bolaget vidare tillsammans.

– Verksamhetsmässigt bör det såklart vara viktigt att verkligen analysera vad den nya delägaren kan bidra med som hen inte kan göra utan att vara delägare. Att ta in en delägare är ofta ett stort steg, säger Anders Månsson.

 

När är det fördelaktigt för en ägare i fåmansbolag att ha ett holdingbolag?

– Jag tycker det finns många fördelar med ett holdingbolag. Generellt skulle jag säga att det ofta är en bra sak att överväga om man driver en lönsam verksamhet, en riskfylld verksamhet eller en verksamhet som ska överlåtas inom något eller några år.

 

Vad gäller i ett fåmansbolag den dagen man vill avyttra verksamheten?

– Jag tror att det som är viktigt då är att ägaren och ledningen har planerat ägarskiftet väl. Ett ägarbyte har oftast stor påverkan på företaget, dess anställda och dess intressenter. Om det finns en bra plan så ökar chanserna för ett bra ägarskifte.

 

Vad ska man tänka på i ett fåmansbolag, för att transaktionen ska genomföras på bästa sätt, när man avyttrar verksamheten?

– Jag tror att de allra flesta ska vara ödmjuka inför situationen och vad den kräver. Många fåmansföretagare säljer sitt företag endast en gång i livet, medan de som köper inte sällan gör just det varje dag. Därför har köparna ofta ett stort kunskapsövertag och därmed stora fördelar mot säljaren i en mycket känslig och för säljaren otroligt viktig process, säger Anders Månsson.

 Hans råd är att anlita experthjälp när man som ägare i ett fåmansbolag ska avyttra verksamheten.

– Ta in rådgivare som kan hjälpa till med hela processen – planering, skatt, legala frågor och inte minst prisförhandling. Egentligen räcker det med att en del av det där går snett så riskerar det att inte bli så bra. Samtidigt är det viktigt att man som ägare är med i hela processen och ger sin input så att affären blir så bra som möjligt. Det är inte alltid som högsta pris är det samma som den bästa affären, säger Anders Månsson.

 

Har du funderingar och behöver hjälp med något av ovanstående?

Vi har expertis inom alla områden kopplat till företagsjuridik och beskattning. Vi kan exempelvis på bästa och förmånligaste sätt hjälpa dig med

 • Blankett K10 och löneregeln för att den vägen maximera din möjlighet till utdelning.
 • Koncernbildning med Holdingbolag för på så sätt säkra tillgångarna i din verksamhet.
 • Planera inför ägarskiften som exempelvis
  • generationsskiften
  • försäljning till extern part
  • avslut av verksamheten med karensbolag för absolut bästa skattemässiga utfall
  • likvidation och nedsläckning av bolaget
 • Vi kan även bistå med stöd och idéer när det gäller att sätta upp strategier gällande framtid och utveckling av din verksamhet.
 • Har du idéer om att ta in ytterligare ägare i ditt bolag hjälper vi dig med allt runt detta.

 

Hör av dig till oss på Sund Affärsbyrå så bokar vi ett förutsättningslöst möte gällande dina funderingar, antingen över Teams eller på vårt kontor i Solna.