Branschnyheter

Inget avdrag för skrivbord och lampa

En arbetsgivare kan inte göra skatteavdrag för skrivbord och lampor som köps in av de anställda för att de ska kunna jobba hemma. Det framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Ett företag har tagit fram ett erbjudande till de anställda. Det innebär att de anställda får köpa viss utvald kontorsutrustning, skrivbord och skrivbordslampa, för företagets räkning. Skrivborden och lamporna ska användas i bostaden av hemarbetande anställda. Företaget tycker att det har rätt att göra avdrag för ingående skatt.

Men Skatteverket anser att företaget saknar rätt till avdrag. Den ersättning företaget betalar till de anställda i samband med inköpen är kostnadsersättning. Det är med andra ord de anställda som står för inköpen, inte företaget, anser Skatteverket.

Och Skatterättsnämnden håller med Skatteverket. Så här skriver Skatterättsnämnden:

”Transaktionerna mellan de anställda och Bolaget innebär inte att de anställda i egenskap av beskattningsbara personer överlåter inventarierna till Bolaget. Bolaget kan därför inte dra av ingående skatt hänförlig till inköpet av kontorsutrustning som den anställde gör i enlighet med erbjudandet.”

En av Skatterättsnämndens ledamöter höll inte med och ansåg i stället att det är bolaget som gör inköp för sin verksamhet och att hanteringen ska ses som ett utlägg för bolagets räkning.

Björn Dickson

Skatterättsnämnden diarienummer 2-21/I