Branschnyheter

Nu kan särskilt drabbade företag söka omställningsstöd

Företag som förra sommaren fick sin omsättning mer än halverad kan ta del av det förstärkta omställningsstödet. Nu går pengarna att söka hos Skatteverket.

För företag som drabbats av coronapandemin finns flera stödåtgärder att ta del av. Regeringen har till exempel infört ett förstärkt omställningsstöd för juni och juli 2020 där företag kan få upp till 150 miljoner kronor. Det förstärkta omställningsstödet vänder sig till företag som berörts av restriktioner och förbud kring resor, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. För att få ta del av pengarna måste företaget kunna visa att det har förlorat mer än hälften av nettoomsättningen under juni och juli 2020 jämfört med samma period året innan, och att förlusten till minst 25 procent är coronarelaterad.

– Vi väntar oss ansökningar från företag inom resor, besöksnäringen och kultur, till exempel konsertarrangörer. De drabbades extra hårt och kan nu äntligen ansöka om stöd för att täcka viss del av sina fasta kostnader, säger Eva Bodén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket i ett pressmeddelande.

Drabbade företag har även kunnat söka det ordinarie omställningsstödet för juni och juli, men då som mest åtta miljoner kronor. Det förstärkta stödet går att söka, även om ett företag tagit del av det ordinarie omställningsstödet. Som Resultat berättat tidigare får ett företag som söker det förstärkta omställningsstödet inte ha verkställt eller beslutat om vinstutdelning under perioden april 2020 till juni 2021. Ansökan görs via skatteverket.se.

Charlotta Marténg