Branschnyheter

Ny ansökningsperiod har öppnat

En ny ansökningsperiod för korttidsstödet har öppnat. Nu kan stöd sökas för perioden december 2020 till juni 2021. Myndigheten räknar med att börja betala ut pengarna efter påsk.

Tillväxtverket upplyser på sin hemsida om att företag som påverkats allvarligt ekonomiskt på grund av coronapandemin nu kan ansöka om stöd till korttidsarbete för perioden från och med 1 december 2020 – juni 2021. När ansökan är godkänd kommer företag som sökt för hela perioden att få sex månaders stöd utbetalt. I juli ska företagen göra en avstämning och vid behov går då stöd att söka även för juni.

Sedan korttidsstödet infördes har cirka 580 000 personer varit permitterade och enligt Tillväxtverket har 32 miljarder betalats ut i stöd. Myndigheten tror även att många företag kommer att använda sig av stödet även under 2021.

Så här ser de olika stödnivåerna ut:

Månad

Möjliga permitteringsnivåer     

Statens subvention

December (2020)  

20, 40, 60 procent

75 procent

Januari

20, 40, 60, 80 procent

75 procent

Februari

20, 40, 60, 80 procent

75 procent

Mars

20, 40, 60, 80 procent

75 procent

April

20, 40, 60, 80 procent

75 procent

Maj

20, 40, 60, 80 procent

75 procent

Juni

20, 40, 60, 80 procent

75 procent

Företag som vill satsa på att kompetensutveckla sin permitterade personal under pandemin kan söka stöd med upp till 10 000 kronor per anställd. Då ska arbetsgivaren stå för 40 procent av kostnaden och 60 procent täcks genom bidrag från staten.

Charlotta Marténg

 Läs mer: Tillväxtverket om korttidsstödet
https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete.html

Läs mer: Alla ska kunna se vilka företag som får stöd
https://www.tidningenresultat.se/forslag-alla-ska-kunna-se-vilka-foretag-som-far-stod/

Läs mer: Utökade möjligheter till korttidspermittering
https://www.tidningenresultat.se/utokade-mojligheter-till-korttidspermittering/