Branschnyheter

Nya lagar 2022

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2022. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Ny anmälan om avstämning
Riksdagen har beslutat om en ny tillfällig lag som ska göra det möjligt för arbetsgivare att lämna in en ny anmälan om avstämning vid korttidsarbete om en sådan anmälan inte lämnats in i tid.

Enklare regler vid tillfälliga anställningar
Riksdagen har beslutat att vissa kostnadsersättningar vid tillfälligt arbete på annan ort inte ska beskattas.

Reklamskatten avskaffas
Riksdagen har beslutat att reklamskatten ska avskaffas.

Personaloptioner – generösare regler
Riksdagen har beslutat att utvidga och förenkla reglerna om personaloptioner för att hjälpa unga företag som vill växa, att rekrytera och behålla kvalificerad personal.

Förstärkt skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning
Riksdagen har beslutat att den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster helt försvinner.

Skattefria förmånscyklar
Riksdagen har beslutat att cyklar med ett förmånsvärde på högst 3 000 kr inte ska tas upp till beskattning. Detta ska motsvara förmånsvärdet på en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kr.

Höjt tak och andra ändringar i sjukförsäkringen
Riksdagen har beslutat om en del nyheter i sjukförsäkringen. Taket i sjukförsäkringen är höjt från 8 prisbasbelopp till 10 prisbasbelopp. Övriga beslut handlar bland annat om ändrade regler för äldre och flexiblare hantering av arbetstid vid deltidssjukskrivning. Höjt tak i sjukförsäkringen träder i kraft 1 januari 2022, övriga beslut gäller från 1 februari 2022.

Jobbskatteavdrag
Riksdagen har beslutat om ytterligare en förstärkning av jobbskatteavdraget med fokus på de med låga och medelstora inkomster.

Höjt grundavdrag
Riksdagen har beslutat om sänkt skatt för pensionärer genom att höja grundavdraget för personer över 65 år.

Skattereduktionen för gåva utökas
Riksdagen har nu beslutat att beloppsgränsen höjs från 6 000 kr till 12 000 kr, vilket innebär att skattereduktionen för gåvor som mest kan uppgå till 3 000 kr.

Mer bidrag för nystartsjobb
Riksdagen har beslutat att höja bidragen vid nystartsjobb.

Skattereduktion på inventarieköp
Företag som köpt maskiner och inventarier under 2021 kan få en skattereduktion. Förutsättningen för att få skattereduktionen är bland annat att inventarierna finns kvar i näringsverksamheten vid utgången av det första beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller senare. Och det är först i bokslutet som avslutas 31 december 2022 (eller senare, vid brutet räkenskapsår) som skattereduktionen kommer att tillgodoräknas.

Redaktion: Björn Lundén AB