Aktuellt

Nya lagar 2023

Flera nya bestämmelser träder i kraft under 2023. Dessutom finns det förslag som kan leda till ändrade regler. Här kommer en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Förstärkt jobbskatteavdrag för äldre

Riksdagen har beslutat att jobbskatteavdraget ska förstärkas för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

Solceller – höjd skattereduktion

Riksdagen har beslutat att skattereduktionen vid installation av solceller höjs från 15% till 20%.

De tillfälliga a-kassereglerna förlängs

De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och andra lättnader i a-kassereglerna ska enligt ett riksdagsbeslut även gälla 2023.

Sänkt skatt på bensin och diesel

Riksdagen har beslutat att energiskatten på bensin och diesel ska sänkas.

Reseavdraget förstärks

Riksdagen har beslutat att den nuvarande modellen för reseavdrag ska bestå samtidigt som det befintliga avdraget förstärks genom höjda schablonbelopp.

Höjd ålder för pensionsuttag

Riksdagen har beslutat att uttag av pension blir möjligt tidigast från 63 år 2023 och att övriga system anpassas efter detta.

Avgångsskyldighet

Riksdagen har tidigare beslutat att det ska bli lättare för äldre att jobba vidare. Från och med 2023 ska anställda inte kunna tvingas gå i pension innan man fyllt 69 år.

Höjd skatt på alkohol och tobak

Riksdagen har beslutat att skatten på alkohol och tobak ska höjas. Detta kommer att ske i två steg, en höjning 2023 och ytterligare en höjning 2024.

Slopad avfallsförbränningsskatt

Riksdagen vill förbättra de ekonomiska förutsättningarna för kraft- och värmeverk och har nu beslutat att den så kallade avfallsförbränningsskatten ska avskaffas.

Starkare skydd för bostadsrättsägare

Riksdagen har beslutat att stärka det rättsliga skyddet för bostadsrättsägare. Bland annat ska skyddet stärkas för konsumenter vid köp av nyproducerade bostadsrätter och motverka kapning av bostadsrättsföreningar.

Stark kundautentisering ger färre bedrägerier

Riksdagen har beslutat att förtydliga kravet på stark kundautentisering när fakturabetalningar utgör en betaltjänst.

Datorhallar – nedsättningen av energiskatt slopas

Företag som förbrukar el i stora datorhallar har sedan 2017 haft nedsättning av energiskatten. Riksdagen har nu beslutat att nedsättningen ska slopas från och med 1 juli 2023.

Förlängning av tillfälligt undantag i rehab-reglerna

På grund av att vårdköerna fortfarande är långa och väntetiden för många är längre än 90 dagar har regeringen beslutat att det tillfälliga undantaget i rehab-kedjan på grund av covid 19 ska förlängas. Det tillfälliga undantaget är nu förlängt till 31 december 2023.

 Redaktion: Björn Lundén AB