Branschnyheter

Har du hängt med på de nya reglerna i LAS?

LAS – lag om anställningsskydd – är inte en lag som gjort sig känd för stora och snabba förändringar. Men så plötsligt – sommaren och hösten 2022 – sker det rejäla förändringar vid två olika tillfällen. En ny anställningsform kommer, en annan försvinner. Alla omfattas av lagen, tillåtande regler om bisyssla, utökad informationsskyldighet, sakliga skäl ersätter saklig grund vid uppsägning, fler får undantas vid arbetsbrist och regler som ska förhindra ”hyvling”. Detta är exempel på nyheter i LAS som gäller från 29 juni och 1 oktober 2022.

LAS i förvandling

Under våren har det fattats beslut som innebär stora förändringar i LAS.

Först fattade riksdagen de beslut som behövdes för att anpassa svensk rätt till arbetsvillkorsdirektivet. Dessa förändringar trädde i kraft 29 juni 2022 och syftet är att förbättra arbetsvillkoren genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor och samtidigt säkerställa anpassningsförmågan på arbetsmarknaden. Direktivet fastställer även miniminormer för rättigheter som ska gälla för varje arbetstagare i unionen.

Sedan var det dags för de anpassningar av LAS som har sin grund i LAS-utredningen, och som sedan omförhandlades av arbetsmarknadens parter. Dessa regler gäller från 1 oktober 2022.

I detta ligger inte bara ändringar i LAS, utan ett helt nytt studiestöd införs som tar fasta på ett allt längre arbetsliv och som ger stora möjligheter för anställda att helt byta inriktning även i mogen ålder. Dessutom införs ett omställnings- och kompetensstöd som ska ge alla anställda – oavsett om man omfattas av ett kollektivavtal eller inte – en rätt till grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

Besluten har vi skrivit om tidigare

Alla dessa nyheter har vi skrivit om tidigare, men nu är det skarpt läge och det är nog många som inte har hunnit sätta sig in i dessa förändringar, och vad de innebär rent praktiskt. Har ni t ex:

  • Anpassat era anställningsavtal? Allmän visstidsanställning (Alva) är nu historia och har ersatts av särskild visstidsanställning, som inte alls överensstämmer med reglerna som gällde för Alva. Och vad gäller för pågående anställningar med Alva?
  • Anpassat era anställningsavtal och andra dokument? Eller gjort andra anpassningar till det faktum att arbetsgivaren nu ska informera den anställde om betydligt fler saker än tidigare (informationsskyldigheten).
  • Funderat och reflekterat över att man nu inte kategoriskt kan säga nej till bisyssla? Numera är det okej för den anställde att även ha ett annat jobb, och ett diskrimineringsförbud har införts. Kanske kräver detta en ändring i personalhandboken (eller liknande)?
  • Tittat på de förändringar som skett vid uppsägning pga personliga skäl? Mer förutsägbara ekonomiska konsekvenser och lättare att komma överens om anställningens upphörande är ett par av regeländringarna som kanske glädjer arbetsgivare?
  • Lagt märke till de regeländringar som gäller vid arbetsbrist? Att alla företag nu kan undanta tre anställda från turordningen är ett exempel.
  • Observerat att det har införts regler vid ”hyvling”? Dessa regler innebär både turordning och omställningstid för de anställda.
  • Anlitar ni ett uthyrningsföretag? Ja, då bör ni verkligen sätta er in i den nya skyldigheten att erbjuda de inhyrda tillsvidareanställning.

Ja, detta var ett antal exempel på nyheterna i LAS. Vill du få grepp om dessa nyheter, kan du läsa dessa artiklar som vi la på Företagsnytt i juni.

  • Arbetsvillkorsdirektivet innebär ändringar i LAS.
  • LAS – arbetsrätten i förändring.
  • LAS-paketet – omställningsstudiestöd mm.

 

Redaktion: Björn Lundén AB