Branschnyheter

Redovisningskonsulten – värd varje krona

En strategisk rådgivare och ett bollplank. Med hjälp av en auktoriserad redovisningskonsult kan du ta ditt företag till nya höjder.

Förra året gjorde företaget Visma en stor enkät bland små företag. Rapporten som bygger på svar från 237 småföretagare (företag med mellan 10 och 49 anställda) visar att 66 procent, nästan 7 av 10, skulle vilja tätare kontakt med sin redovisningsbyrå. Minst lika många, 67 procent vill också få tätare uppdate­ringar om allt som rör deras ekonomi.

Det är slående hur resultatet i Vismas undersök­ning sammanfaller med vad de nöjda kunderna berättar i intervjuer med Resultat. Närvaro och engagemang skapar överblick och trygghet, och det gör kunderna nöjda.

En siffra i Vismas rapport sticker ut. 78 procent, nästan 8 av 10 småföretagare, vill prata mer nutid och framtid i stället för dåtid med sin byrå.

− Dagens redovisningskonsult är en strategisk rådgivare och ett bollplank för kunderna, vilket ligger i linje med att kunderna vill fokusera framåt. Den auktoriserade redovisningskonsulten i dag hjälper företagaren med hela eller delar av företa­gets ekonomifunktion, så företagaren får tid att fo­kusera på det hen är bäst på. Att driva och utveckla sitt företag, säger Camilla Carlsson, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult el­ler en redovisningskonsult som arbetar på en byrå som är ansluten till SRF eller FAR innebär en extra kvali­tetsstämpel. Auktorisationen betyder nämligen att konsulten har en ansvarsförsäkring, kvalitetsgran­skas och håller sig uppdaterad på tillämpliga lagar och regler som rör din verksamhet.

− Det är tryggare att anlita en auktoriserad re­dovisningskonsult. Oavsett om du lämnar bort din redovisning är det fortfarande du som har ansvaret för den. Och konsekvenserna kan bli både kost­samma och långtgående om allt inte går rätt till, säger Camilla Carlsson.

Charlotta Marténg & Rakel Lennartsson

Läs mer: https://www.tidningenresultat.se/det-uppskattar-foretagare-med-redovisningskonsulten


Vad kan din redovisningskonsult hjälpa dig med?

  • Bokföring och bokslut
  • Årsbokslut- eller årsredovisning
  • Moms- och arbetsgivardeklaration
  • Inkomstdeklaration
  • Koncernredovisning
  • Tillfällig resursförstärkning/ Insourcing

Redovisningskonsulten är också en proaktiv rådgivare som kan hjälpa dig med:

  • Uppsättning av system och rutiner
  • Beräkna utdelning
  • Budget och prognoser, avseende resultat och likviditet
  • Kassaflödesanalyser.

När ska jag anlita en redovisningskonsult?
Du kan anlita en redovisningskonsult då det internt saknas tid eller kunskap för att hantera hela eller delar av företagets ekonomifunktion. Det finns inga lagstadgade krav på att ha en redovisningskonsult.

Vad innebär auktorisationen?
Vem som helst kan egentligen kalla sig redovisningskonsult. En Auktoriserad Redovisningskonsult hos SRF eller FAR är medlem i SRF respektive FAR, har genomfört en redovisningskonsultsexamen, vidareutbildar sig, följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, respektive Reko – svensk standard för redovisnings- och lönetjänster och kvalitetskontrolleras löpande av SRF eller FAR.

Kontakta en redovisningskonsult hos oss på Sund Affärsbyrå…»