Branschnyheter

Skatt på avfallsförbränning verkningslös

Avfallsförbränningsskatten är ineffektiv och styr inte mot de mål som motiverar skatten. Det skriver Skatteverket i en ny rapport till finansdepartementet.

Skatt på avfallsförbränning påverkar inte återvinningen av material. Det beror på att det redan finns andra styrmedel på avfallsområdet, som flerfackskärl och olikfärgade påsar för optisk sortering. Det är en slutsats i Skatteverkets rapport ”Utvärdering av avfallsförbränningsskatten”.

Med ett sådant avfallshanteringssystem blir skatten alltså onödig, eftersom den inte inverkar på mängden avfall som källsorteras, skriver Skatteverket i ett pressmeddelande.

Avfallsförbränningsskatten har på kort sikt hamnat hos aktörer för materialåtervinning, bland annat kommuner, kommunala bolag och privata verksamheter som köper energiåtervinningstjänster. De har i sin tur skjutit över skatten på de hushåll och företag som har genererat avfallet.

– Även om kostnaden för skatten har flyttats över till hushåll och företag har de här aktörerna svårt att reagera på skattens prissignal, därför har källsorteringen inte ökat. Skattens effekt på materialåtervinningen har blivit försumbar, kommenterar Charlotte Berg, projektledare på Skatteverket, i pressmeddelandet.

20 procent av kraftvärme- och värmeverken uppger att de har ändrat sina investeringsplaner till följd av skatten, även om de har kunnat skjuta över skatten på mottagningsavgifterna. Det innebär att företagen på lång sikt bedömer att de inte kan flytta över skatten på mottagningsavgifterna i tillfredsställande utsträckning, skriver myndigheten vidare.

Avfallsförbränningsskatten infördes i april 2020. Den tas ut för varje ton avfall som förs in på en avfallsförbrännings- eller samförbränningsanläggning. Skatten kom till för att minska växthusgasutsläppen och öka materialåtervinningen.

Sofia Hadjipetri Glantz

 

Läs rapporten på Skatteverkets webb: https://skatteverket.se/download/18.96cca41179bad4b1aa991d/1633068526576/Utvärdering av avfallsförbränningsskatten.pdf