Branschnyheter

Skattereduktion för företag allt närmare

Snart blir det möjlighet för företag som investerar i inventarier under 2021 att göra avdrag på skatten. Ett nytt lagförslag väntas träda i kraft vid årsskiftet.

Resultat har tidigare berättat att en tillfällig skattereduktion för företag är på gång. Nu har förslaget tagit form och skickats till Lagrådet för granskning. Tanken med skattereduktionen är att stimulera investeringar i spåren av pandemin och i det här fallet rör det sig om att företag som köper inventarier under 2021 kan få lägre skatt.

Förslaget som nu landat hos Lagrådet ser ut som det som gick ut på remiss i vintras:

  • Skattereduktionen ska uppgå till 3,9 procent av inventariernas anskaffningsvärde och räknas av mot företagets beräknade skatt.
  • Endast inventarier där utgifterna för anskaffningen dras av genom årliga värdeminskningsavdrag omfattas av reglerna.
  • Företag som har kalenderår som beskattningsår kommer kunna ta del av skattereduktionen i deklarationen för beskattningsåret 2022.
  • Skattereduktionen kan användas av både juridiska och fysiska personer som har inkomst av näringsverksamhet samt delägare i handelsbolag.
  • För att motverka missbruk av reglerna införs krav på att företaget måste inneha inventarierna en viss tid för att de ska omfattas av skattereduktionen.

− Nu tar regeringen sista steget. Det är enkelt och lättförståeligt, en investering på en miljon kronor under 2021 ger 39 000 kronor i lägre bolagsskatt nästa år. Tio miljoner kronor ger en skattesänkning på 390 000 kronor, pengar som inte är att förakta för bolag som behöver investera i omställning efter pandemin. Och det här är utöver sedvanligt avdrag, kommenterar Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad Skatterådgivare FAR.

Bestämmelserna ska införas i en ny tillfällig lag och skattereduktion enligt lagen ska göras det första beskattningsåret som avslutas 31 december 2022 eller senare. Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2022 och upphöra sista december 2024.

Charlotta Marténg

Lagrådsremissen Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021

Läs mer:
Köp inventarier till jobbet och dra av på skatten