Branschnyheter

Skatteregler för sommarfest och sommargåva

Nu när sommaren närmar sig kan det bli aktuellt att ordna en personalfest eller ge de anställda en sommargåva. Här tittar vi på skattereglerna kring detta.

Sommarfest
Inför sommaren brukar det vara många företag som vill bjuda sina anställda på en sommarfest. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs under begreppet personalfest.

Representationsmåltider är inte avdragsgilla. Momsen kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid.

Däremot är enklare förtäring och förfriskningar avdragsgilla med 60 kr  + moms per person

Kringkostnader vid personalfester är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är helt avdragsgilla.

Personalfest på annan ort
Resa och logi i samband med personalfest på annan ort är skattefri för den anställde och dennes familj. Det gäller under förutsättning att det är fråga om maximalt en övernattning och att arrangemanget ryms inom begreppet personalvård.

Högst två personalfester per år
Högst två personalfester per år är avdragsgilla (när det gäller enklare förtäring och förfriskningar, kringkostnader och resekostnader, se ovan). Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra osv inte blir avdragsgilla. Någon förmånsbeskattning blir det normalt ändå inte för personalen.

Påkostade personalfester anses oftast ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och är därför inte avdragsgilla för företaget. Var gränsen går mellan personalvård och personlig gästfrihet är svårt att säga. En alltför påkostad personalfest kan alltså innebära att företaget inte får dra av något alls

Sommargåva
Normalt är sommargåvor till anställda skattepliktiga för den anställde och arbetsgivaravgiftsbelagda för arbetsgivaren.

Det finns tre typer av gåvor som är skattefria för den anställde, samtidigt som de är avdragsgilla och utan arbetsgivaravgifter för företaget:

  • minnesgåvor värda upp till 15 000 kr
  • julgåvor värda upp till 500 kr
  • jubileumsgåvor värda upp till 1 500 kr (inklusive moms).

Om gåvans värde överstiger gränsen blir hela gåvan skattepliktig för mottagaren. Dessutom blir det socialavgifter på hela beloppet.

Ingen av gåvorna får, för att vara skattefri, bestå av kontanter eller något som lätt kan omvandlas till pengar. Gåvorna får inte vara en ersättning för utfört arbete, eftersom gåvan då räknas som lön. Samtliga arbetstagare ska få motsvarande erbjudande, se även Gåvor till anställda i Faktabanken.

 

Redaktion: Björn Lundén AB