Branschnyheter

Stöd för enskilda näringsidkare föreslås

På onsdagen presenterades ett stöd för enskilda näringsidkare. Stödet liknar omställningsstödet och ska vara omsättningsbaserat.

Regeringen har fått kritik för att de stödåtgärder som tagits fram för att lindra effekterna av coronapandemin inte omfattat enskilda näringsidkare. Efter en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna presenterades på onsdagskvällen ett stöd på sammanlagt 3,5 miljarder kronor för dessa företag under 2020.

På sin webb skriver regeringen att för att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen för:

  • mars – april 2020 understeg 70 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019,
  • maj 2020 understeg 60 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019, och
  • juni och juli 2020 understeg 50 procent av nettoomsättningen för referensperioden 2019.

Stödet liknar alltså omställningsstödet men riktar sig särskilt till enskilda näringsidkare som haft en omsättning på minst 200 000 kronor föregående år.

Den enskilda näringsidkaren kan få stöd på totalt 120 000 kronor, fördelat på de respektive stödperioderna mars – april 48 000 kronor, maj 24 000 kronor och juni – juli 48 000 kronor.

Förslaget kommer inom kort att skickas ut på remiss innan riksdagen fattar beslut i frågan.

Charlotta Marténg