Branschnyheter

Trav och moms

– premie vid premielopp är momspliktig omsättning

Högsta förvaltningsdomstolen fann att premien som betalas ut vid godkänt premielopp är en momspliktig omsättning. Detta rättsfall får dock inte Skatteverket att ändra sin uppfattning om andra typer av vinstpengar inom trav och galopp.

Hästar och moms
Det har varit turbulent inom hästsporten de senaste åren när det gäller hästar och moms. Detta då rättspraxis från EU-domstolen och från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har kommit fram till att vinster från sådan verksamhet inte är en momspliktig omsättning.

Premier vid premielopp
Via ett överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden, kom HFD att avgöra frågan om premier vid premielopp är en momspliktig omsättning eller inte.

Alla svenskfödda travhästar har rätt att genomföra ett premielopp det år hästen fyller två år. Villkoren för premieloppen regleras i bestämmelser utgivna av Svensk Travsport som är huvudorganisation för den svenska travsporten.

För att bli godkänd ska hästen springa en viss distans inom ett visst tidsintervall. Om hästen misslyckas i ett premielopp får ägaren låta den försöka igen vid ett eller flera tillfällen. Hästen kan dock endast genomföra ett godkänt premielopp. När hästen har genomfört ett godkänt premielopp får hästens ägare 20 000 kr från Svensk Travsport.

Syftet med premieloppen är att Svensk Travsport vill säkerställa att hästägarna startar träningen av de unga hästarna på ett bra sätt så att hästarna ska vara väl förberedda inför karriären som tävlingshästar. Svensk Travsport vill även att hästägarna ska erhålla en viss intäkt under den relativt långa träningsperioden fram till dess att hästen kan börja tävla.

HFD fann momspliktig omsättning
HFD konstaterade att ersättningen inte är beroende av andra hästars placeringar i loppet utan det är den egna hästens prestation som är avgörande (inte som vid prispengar då andra hästars prestation är avgörande och det även finns en del slumpmässighet). Att det endast är hästar som uppfyller ett visst kvalitetskrav som får premien innebär att ersättningen inte utgår slumpmässigt. HFD menar därför att det finns ett direkt samband mellan genomförandet av ett godkänt premielopp och premien som krävs för att det ska anses vara en momspliktig omsättning.
HFD fastställde således förhandsbeskedet (34-20/I).
Högsta förvaltningsdomstolen 4352-21

Nytt ställningstagande från Skatteverket
När HFD tidigare i år meddelade denna dom, så kändes det en smula oklart vad Skatteverkets reaktion skulle bli. Rimligen skulle de ändra uppfattning när det gällde just premier vid premielopp, men skulle man även ändra uppfattning om andra typer av ersättningar?

Nu vet vi svaret, då Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande. Där kan man läsa att det nya ställningstagande inte behandlar premier vid premielopp som går till ägaren när dennes travhäst har genomfört ett godkänt premielopp. Men i övrigt innebär det ingen ändring i sak. Detta nya ställningstagande ersätter dock ställningstagandet från 1 april 2020 (8-139181).

Kortfattat innebär detta – precis som tidigare – att Skatteverket anser följande:

• Hästägarpremier som betalas ut till en hästägare vars häst har uppnått en viss placering i ett tävlingslopp, till exempel första-, andra- eller tredjeplats, är inte en ersättning för en tjänst som ägaren har tillhandahållit. Hästägaren har inte omsatt någon momspliktig tjänst.

• Uppfödarpremier som betalas ut till en hästuppfödare när en travhäst har uppnått en viss placering i ett tävlingslopp eller genomfört ett premie- eller kvallopp på ett godkänt sätt och inom en idealtid är inte en ersättning för en tjänst som uppfödaren har tillhandahållit. Uppfödaren har inte omsatt någon momspliktig tjänst. Detsamma gäller uppfödarpremier som betalas ut till uppfödare av galopphästar.

• Tränarpremier som betalas ut till en tränare när en galopphäst har uppnått en viss placering i ett tävlingslopp är inte ersättning för en tjänst som tränaren har tillhandahållit. Tränaren har inte omsatt någon tjänst.

Skatteverkets ställningstagande 8-1774335

Redaktion: Björn Lundén AB