Branschnyheter

Trygghetspension införs

– ett alternativ till ålderspension

Ett införande av trygghetspension var en del av regeringens satsningar på pensionärer i höstens budgetproposition. Då stoppades förslaget i riksdagen, men denna gång beslutade riksdagen att införa så kallad trygghetspension från 1 september 2022.

Trygghetspension istället för ålderspension

Nu införs en trygghetspension inom ramen för sjukersättningen. Tanken är att detta ska ge en ekonomisk trygghet för personer som slitit ut sig under arbetslivet och som idag ofta tar ut ålderspension i förtid.

Nuvarande regelverk för rätten till sjukersättning tar ingen hänsyn till ålder, vilket innebär att en 64-åring bedöms på samma sätt som en 34-åring. Detta innebär att många personer som får avslag på sin ansökan om sjukersättning i stället tar ut sin ålderspension i förtid, vilket leder till en livsvarigt lägre pension.

Lägre krav för sjukersättning till äldre

Införandet av den så kallade trygghetspensionen innebär att arbetsförmågan för den som har som mest fem år kvar till den tidpunkt då sjukersättning som längst kan lämnas, och som har erfarenhet av sådant förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, ska bedömas i förhållande till dessa arbeten eller till annat lämpligt arbete som är tillgängligt för personen.

Vid bedömningen av om det finns återstående rehabiliteringsmöjligheter ska man endast se till sådana insatser som syftar till att personen ska kunna arbeta i ett förvärvsarbete som är normalt förekommande på arbetsmarknaden och som man har tidigare erfarenhet av eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt.

När det gäller arbeten som personen har erfarenhet av, ska detta gälla arbeten som personen har haft de senaste 15 åren före prövningen av rätt rätten till sjukersättning.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 september 2022. Äldre bestämmelser gäller i fråga om sjukersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Regeringens prop 2021/22:220, Socialförsäkringsutskottets betänkande 2021/22:SfU29

 

Redaktion: Björn Lundén AB