Branschnyheter

Experterna svarar: Vad händer med skatteanstånden?

Vad gäller egentligen för de förlängda skatteanstånden som regeringen aviserat? Så här svarar Resultats experter.

Jag hörde att regeringen vill förlänga skattean­stånden och att det är åtgärder som ska börja gälla i mars nästa år. Hur ska vi som företag tänka här?

Företag som vill och behöver utnyttja denna möjlighet bör göra en kassaflödesanalys utifrån de skatter man fått anstånd med, och som förfaller till betalning. Man bör då inte räkna med en förläng­ning utöver 15 månader, även om vi på branschor­ganisationen FAR fortsätter bevaka frågan. FAR an­ser att finansdepartementet bör ha en förberedelse för en ytterligare förlängning av skatteanståndet om det, mot bakgrund av den framtida utvecklingen av covid-19, skulle visa sig finnas behov av det.

Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR