Branschnyheter

Ytterligare sänkt moms på reparationer

Regeringen föreslår att momsen på reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne ska sänkas ytterligare, från 12 till 6 procent. Den nya regeln föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Sänkt moms på reparationer
Regeringen anser att det är viktigt att varor används på ett effektivt och hållbart sätt. Att reparera och återanvända varor är allmänt sett bättre ur miljösynpunkt än att köpa nya varor. För att få fler att laga eller ändra redan tillverkande varor sänktes momsen 2017 från 25 till 12 procent för reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne.

Ytterligare sänkning
För att förstärka viljan att reparerar föreslår regeringen att momsen ska sänkas ytterligare från – 12 till 6 procent – på tillhandahållandet av dessa tjänster.

Förutom att förslaget om sänkt moms har positiva effekter för miljön bedömer regeringen att den även har positiv betydelse för sysselsättningen. Den sänkta momsen förväntas betyda lägre priser och därmed en ökad efterfrågan på tjänsterna. Regeringen anser att förslaget kan leda till lägre arbetslöshet då de aktuella reparationerna kan utföras av personer med låg utbildningsnivå eller av personer med svag anknytning till arbetsmarknaden.

Ikraftträdande
Momssänkningen föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Regeringens prop 2021/22:96

 

Redaktion: Björn Lundén AB