Redovisningskonsult

Ekonomitjänster

Redovisningskonsult, ekonomitjänster

Redovisning

 • Lönehantering: Innebär bland annat att vi månadsvis digitalt lämnar in arbetsgivardeklaration och håller reda på anställdas semesteruttag, semesterlön, sjuklön, föräldraledighet med mera.
 • Bokföring: Vi sköter den löpande bokföringen, inlämning av digital momsdeklaration månads-, kvartals-, eller årsvis. Inlämning av periodisk sammanställning månads- eller kvartalsvis. Löpande återrapportering om rörelsens resultat och status.
 • Bokslut och årsredovisning: Sammanställning av bokslut för AB, HB/KB och enskild näringsverksamhet. Upprättande och inlämning av digital årsredovisning till Bolagsverket.

Skatter

 • Deklarationer: Upprättande och digital inlämning av inkomstdeklaration.
  – INK2 avseende AB,
  – INK4 anseende HB/KB, samt
  – INK1 med NE-bilaga avseende enskild näringsverksamhet inklusive eventuella bilagor som exempelvis K4, K5, K6, K10 med mera.
 • Skatteutredningar: Vid förfrågningar från Skatteverket hjälper vi dig att ta fram relevanta underlag samt svarar i ditt ställe.
 • Skatteplanering: Utifrån din och din familjs specifika situation gör vi en sammanfattande översyn för komma fram till förslag som är mest fördelaktiga för dig ur ett skattemässigt perspektiv.
 • Utdelningsutrymme fåmansdelägare: Kontroll och beräkning av rätt lön för att kunna nyttja löneunderlagsregeln på K10, kontroll av rätt uppgifter på tidigare inlämnade K10-blanketter.
 • Direktpension: För att säkerställa din och din familjs framtid och ålderdom.

Vi erbjuder dig även ”starta eget”- hjälp och revisorstjänster för att revidera bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss för konsultation av våra ekonomitjänster.

4 + 7 =