Redovisningskonsult

Ekonomitjänster

Redovisningskonsult, ekonomitjänster

Redovisning

 • Lönehantering: Innebär bland annat att vi månadsvis digitalt lämnar in arbetsgivardeklaration och håller reda på anställdas semesteruttag, semesterlön, sjuklön, föräldraledighet med mera.
 • Bokföring: Vi sköter den löpande bokföringen, inlämning av digital momsdeklaration månads-, kvartals-, eller årsvis. Inlämning av periodisk sammanställning månads- eller kvartalsvis. Löpande återrapportering om rörelsens resultat och status.
 • Bokslut och årsredovisning: Sammanställning av bokslut för AB, HB/KB och enskild näringsverksamhet. Upprättande och inlämning av digital årsredovisning till Bolagsverket.

Skatter

 • Deklarationer: Upprättande och digital inlämning av inkomstdeklaration.
  – INK2 avseende AB,
  – INK4 anseende HB/KB, samt
  – INK1 med NE-bilaga avseende enskild näringsverksamhet inklusive eventuella bilagor som exempelvis K4, K5, K6, K10 med mera.
 • Skatteutredningar: Vid förfrågningar från Skatteverket hjälper vi dig att ta fram relevanta underlag samt svarar i ditt ställe.
 • Skatteplanering: Utifrån din och din familjs specifika situation gör vi en sammanfattande översyn för komma fram till förslag som är mest fördelaktiga för dig ur ett skattemässigt perspektiv.
 • Utdelningsutrymme fåmansdelägare: Kontroll och beräkning av rätt lön för att kunna nyttja löneunderlagsregeln på K10, kontroll av rätt uppgifter på tidigare inlämnade K10-blanketter.
 • Direktpension: För att säkerställa din och din familjs framtid och ålderdom.

Vi erbjuder dig även ”starta eget”- hjälp och revisorstjänster för att revidera bostadsrättsföreningar.

Kontakta oss för konsultation av våra ekonomitjänster.

6 + 3 =

Övriga tjänster

Affärsjuridik

Vi är en trygg affärspartner som hjälper dig och ditt företag att växa och utvecklas.

Affärsutveckling

Varje företag är unikt och våra affärslösningar utgår från dessa specifika förutsättningar.