Aktuellt

Auktoriserad och erfaren skattekonsult på Sund Affärsbyrå som bistår företag med skatterådgivning och företagsbeskattning

Peter Rangemo är auktoriserad skattekonsult via FAR. Han är verksam som rådgivare och erbjuder företagare stöd och hjälp inom områdena allmän skatterådgivning och företagsbeskattning.

Med tanke på att samtliga transaktioner inom ett företag leder till att skattefrågor uppstår så är det klokt att välja en auktoriserad skattekonsult för professionell rådgivning. Inte minst för att skattelagstiftningen i Sverige är sammansatt och svårutredd med en mångfald av lagar och förordningar.

Ofta uppkommer frågor kring kopplingen mellan skatt och redovisning eftersom olika skatter gäller vid olika typer av transaktioner. För att skapa ordning och reda i dessa frågeställningar krävs en kvalificerad och erfaren rådgivare.

Peter hjälper dig med goda råd som klargör förutsättningarna för just dina specifika skattebehov och möjligheter.

Sund Affärsbyrå är en trygg affärspartner som hjälper dig med fastighetsbeskattning, ägarskifte, köp och försäljning av företag, mervärdesskatt, skattepolicy, sociala avgifter, förmånsbeskattning med mera. Vår auktorisation ställer krav på oss att följa fastställda rutiner och särskilda kontrollistor som säkrar att alla uppgifter är inkluderade och korrekta.

Kontakta oss gärna om du har behov av en nytänkande rådgivare som ser dina möjligheter till effektiv framgång inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling.

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.