Aktuellt

Sund Affärsbyrå är den trygga affärspartnern som genom samgåendet med Foocus Affärspartner erbjuder ännu fler kraftfulla digitala tjänstelösningar inom ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling.

Vi kompletterar och förstärker varandra både kompetensmässigt och personellt vilket leder till att vi blir starkare, flexiblare och mer konkurrenskraftiga. Med mer resurser och kompetenta medarbetare så kan vi nu ta större kunduppdrag samtidigt som vi ytterligare ökar vårt fokus på att stärka kundrelationerna.

Vi har 40 års erfarenhet. Byrån startades 1980 och efter samgåendet är vi idag en fullservicebyrå med tjugo medarbetare. Vi är FAR och SRF auktoriserade och kombinerar våra erbjudanden så att de bäst passar kundernas ekonomiska verklighet. Vi är en trygg och långsiktig affärspartner som underlättar företagandet genom att aktivt stötta uppdragsgivarna inom områdena ekonomi, affärsjuridik och affärsutveckling. Med ett unikt urval av digitala tjänstelösningar kan vi snabbt skapa överblick och både effektivt och hållbart planera våra resurser utifrån olika kundbehov. Det kan exempelvis handla om familjerätt, skatteinformation eller företagsform. Via vårt kontaktnät erbjuder vi tjänster som kräver revisorer, advokater, juridisk expertis, skatteexpertis, datasäkerhet, familj- och bolagsrätt samt obeståndsrätt.

Våra effektiva team har ett nära samarbete med kunderna. Våra team arbetar helt digitalt med anpassade strategier och metoder utifrån ett långsiktigt perspektiv på kundsamarbetet. Det innebär att kundernas olika målsättningar ligger till grund för våra digitala affärslösningar. Kunduppdragen kan exempelvis handla om löner, skatter och bokföring. När det gäller frågeställningar inom skatterätt, civilrätt, aktieavtalsrätt och immaterialrätt så ligger våra erbjudanden långt framme. Endast de stora revisionsbyråerna kan erbjuda mer. Byrån har lång erfarenhet av generationsskiften, arvsrätt och skatterätt samt förmögenhetsrätt inkluderande arvsregler och säkerställande av eventuell köpeskilling med revers. Kontakta oss gärna om du vill ha en nytänkande partner som ser dina möjligheter till ökad framgång och förmåga att nå satta mål.

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.