Nyheter

Konkursen stoppades genom lyckad rekonstruktion

Byggbolaget togs över 2016 samtidigt som verksamheten breddades till att även omfatta markentreprenader för bostadsbyggande. Det innebar att man också kunde erbjuda maskinuthyrning. Kort därpå vek marknaden kraftigt. I januari 2019 hade bolaget en total skuld till Svenska staten på närmare 2 miljoner kronor. Skatteverket ansökte om att försätta bolaget i konkurs.

Bolaget hade lämnat in ansökan om rekonstruktion i samband med konkursförhandlingen som startade tidigt i december 2019. Vid denna tidpunkt hade också 23 momsdeklarationer rättats. Bolaget beviljades fyra veckors anstånd av Tingsrätten eftersom man hade åberopat synnerliga skäl.

Den numera betydligt gladare företagaren och bolagsägaren har med hjälp av Sund Affärsbyrå kommit på fötter igen. Han är nöjd även om mycket privat egendom sålts av för att betala bolagets skulder. Nyligen startade han om genom att köpa en större tomt för att påbörja nybyggnation där. Vår gemensamma uppfattning om att undvika konkurs och den öppna dialogen mellan företagaren och oss på Sund Affärsbyrå har varit avgörande för utgången av denna lyckade process, säger Bo Svensson på Sund Affärsbyrå.

Läs mer…»

Kontakta oss…»

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.