Nyheter

Vet du vad du ärver, egentligen?

Vid en ombyggnation av en bostadsrättsförening var två byggmästare involverade. I ett av dessa bolag skrev den ansvarige på ett borgensåtagande för ombyggnationen. Under arbetet uppstod det fler problem som påverkade både byggarbetet och ekonomin.

Bygget slutfördes av föreningen och flera år senare skickade banken brev angående uteblivna inbetalningar för byggandet men de ansvariga i föreningen skötte inte betalningarna utan skodde sig själva istället. Banken säger då upp lånet och kräver in borgen.

Frun till den byggmästare som stod som borgensman ärver sin makens bolag när han avlider. Det innebär att hon även ärver dess skulder med risk för att byggbolaget likvideras. Sensmoralen är att det, som utomstående, inte går att upptäcka dessa ekonomiska brott när de ansvariga i bostadsrättsföreningen inte sköter sitt jobb på ett ärligt och ansvarigt sätt.

Så var vaksam och se till att alltid ”städa i bolaget” och minimera riskerna genom skadesanering.

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.