Trygg ekonomi

Långsiktig trygghet i våra kunders affärsutveckling.

Så skapar vi trygghet

Att skapa långsiktig trygghet i våra kunders affärsutveckling är centralt för oss i rollen som pålitlig affärspartner.

Vi fokuserar på att ge råd som möter våra uppdragsgivares behov i både närtid och på sikt. Detta oavsett om det gäller frågeställningar inom ekonomi och/eller affärsjuridik. Vår senaste kundanalys påvisar att vi uppfyller detta.

Några citat ur analysen;
”Bra personal, det skapar trygghet”,
”De är pålitliga som partner för företag”,
”Jag litar på att de löser mina behov”,
”Bemötande och kompetens avgör, och att man kan lita på deras insats, tryggheten är viktig”.

Vår inställning

Vår inställning är att i alla sammanhang se möjligheterna och inte bara problemen, det har under årtionden lett fram till många goda kundsamarbeten. Det är basen i vår verksamhet och innebär trygghet också för oss som affärspartner.

Vi ser seriöst på säkerheten och arbetar enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Vi är en Srf Auktoriserad byrå och våra konsulter uppfyller alla de krav som Rex ställer. Vi är deklarationsombud hos Skatteverket för cirka sexhundra fysiska och juridiska  personer. All vår kommunikation sker digitalt vilket ger ett mer bekymmersfritt samarbete för våra kunder. Vi sköter allt åt dem enligt de överenskommelser som fastslagits. Bland annat så hanterar vi all deras kontakt med Skatteverket.

Motverkar misstänkt penningtvätt

Sund Affärsbyrå verkar aktivt för att motverka misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

Vår verksamhet omfattas av penningtvättslagen som står under Länsstyrelsens tillsyn. Det innebär att vi kan utnyttjas och drabbas av både misstänkt penningtvätt och av finansiering av terrorism. Vi är medvetna om de risker som vår verksamhet kan utsättas för och att vi är skyldiga att rapportera misstänkta aktiviteter till Finanspolisen. Vi har god insikt i de varningssignaler som kan tyda på att vår verksamhet utnyttjas av kriminella.

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska identifiera, kartlägga, och analysera risker och metoder som hindrar att företag drabbas. De har försätt oss med kunskap och underlag för hur vi ska agera om vi misstänker att vi utnyttjas. Bland annat när vi ska kontakta Finanspolisen och att vi är skyldiga att avstå från att utföra misstänkta transaktioner. Sund Affärsbyrå är med i penningtvättsregistret.