Nyheter

Vi rekommenderar rekonstruktion som en praktisk lösning för företag som fått problem på grund av Coronapandemin

Rekonstruktion kan leda till att företag på obestånd kan överleva och utvecklas. Många företag har drabbats hårt av pandemins påverkan, inte minst här i Sverige. Det finns givetvis även många andra anledningar till att bolag kommer på obestånd. Vi på Sund Affärsbyrå kan bistå er som drabbats att genomföra en rekonstruktion och på så sätt undvika att sätta bolaget i konkurs. Vissa ägare vars företag som försätts i konkurs känner inte till att man kan rekonstruera bolaget. Det är en lösning som allt fler drabbade bolag borde upptäcka säger Peter Rangemo, skattekonsult. Han är rekonstruktör och råder fler att upptäcka fördelarna med denna möjlighet och uppmanar ägarna att se över sin potential att kunna göra en rekonstruktion.

Rekonstruktion innebär att verksamheten fryses för bolag på obestånd, även om konkursanmälan är gjord så kan man ansöka om rekonstruktion. Den ger tid att avyttra tillgångar för att betala skulderna.

Kontakta oss…»

Ekonomitjänster

Våra ekonomitjänster underlättar för dig i den dagliga hanteringen av olika ekonomiska behov.